Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dodatečný zápis v MŠ Slunečnice

11. 5. 2015

Mateřská škola Slunečnice

V Markovické ulici 621

 

Vyhlašuje možnost dodatečného zápisu

Děti mohou být přijaty do zařízení pouze na základě doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP) a doprovodného vyšetření pediatrů.

 

  • Naše Mateřská škola je státní a je určena pro

děti s mentálním postižením, s kombinovanými vadami, s poruchou autistického spektra, s narušenou komunikační schopností, neurologickými poruchami, s poruchami hybnosti na podkladě DMO a ortopedickými vadami.

Ve školce:

  •  působí kvalifikovaný pedagogický sbor spolu s asistenty pedagoga
  •  individuální přístup, menší kolektiv dětí
  • Dále  Nabízíme: třídy pro děti s poruchou autistického spektra, kolektivní a individuální zdravotní cvičení, relaxační místnost Snoezelen v budově školy v Hradecké ulici, logopedickou prevenci, environmentální výchovu, práci v keramické dílně, prvky ergoterapie a muzikoterapie, zážitkové a sociální učení, návštěvy kulturních zařízení, exkurze

Výuka a aktivity školy jsou bezplatné, KROMĚ OSOBNÍ ASISTENCE