Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis ze schůzky rodičů 11. 9. 2013

18. 9. 2013

Schůzka rodičů 11.9.2013

1.     Přivítání rodičů v novém školním roce 2013/14. Přivítání hostů – Mgr. Honcová a Mgr. Jelínková (SPC), Mgr. Písaříková za ČČK

2.     Změny personálu:

o   Pouze na třídách Kuřátka a Berušky se „prohodily“ paní učitelky Brandejsová a Stodůlková, paní učitelka Syrůčková bude na odpolední chodit do třídy Kuřátka

o  V tomto školním roce už nedosáhneme na asistenci pedagoga v odpoledních hodinách, nutnost řešit situaci s OS Slunečnice

o   Představení os.asistentek pro MŠ – Viola Ševčíková pro třídu Čmeláčci, Blanka Klimešová pro třídu Sluníčka a Kateřina Vrbenská pro třídu Kuřátka, Aneta Kábrtová pro dítě ve třídě Kuřátka, plánované asistentky na odpoledne – ve třídě Čmeláčci Marie Audrlická a ve třídě Kuřátka Tereza Culková, obě by přecházely a následně vykonávaly asistenci při spojení všech dětí ve třídě Berušky

o      V MŠ budou rodiče často vídat i studenty na praxích. Jsou vázáni zachováváním mlčenlivosti o vnitřních informacích školy

3.     Poděkování rodičům za pomoc po malování o prázdninách (paní Vernarová při úklidu budovy a paní Kapčuková pomáhala na zahradě MŠ) a další spolupráci – paní Popplová (šití návleků, závěsů), pan Karaus.

o   Prosba o pomoc rodičů či prarodičů při drobných pracích pro MŠ (vrtání, drobné opravy, šití, práce na zahradě) - ušetříme z provozního rozpočtu, děkujeme za ochotu

o      Poděkování za finanční příspěvek na nový koberec do třídy Berušky – paní Grande, zahradní sprchu – paní Vlčková

o Další poděkování za donesené papíry na kopírování omalovánek a pracovních listů, pomůcek

o      Zvážení možnosti sponzoringu školy

4.     Materiální koncepce školy v minulém školním roce:

o      Zaměřovali jsme se na postupné dokupování didaktických a kompenzačních pomůcek, vybavení tříd nábytkem a hračkami.

o Počítáme s postupným vybavováním tříd I-PADy s edukačními programy a metodikou pro děti s PAS, mentální retardací a poruchami komunikace

o     Paní učitelky podaly několik grantů na nákupy hudebních nástrojů, knih, loutkového divadla, zimních sportovních potřeb

5.     Organizace aktivit v novém školním roce:

o      Rehabilitace – obracejte se s informacemi na paní

uč. Bc.Hromádkovou, možnost shlédnutí cvičební jednotky po domluvě s ní

o      Logopedická péče – zajišťovaná klinickým logopedem

doc. Neubauerem 1x za 14 dní ve středu. Možnost konzultace s ním dne 2.,9. a  23.10.2013 od 10,30 do 11,30. Další termíny a informace budou vyvěšovány průběžně, naleznete je na dveřích učebny pro individuální vzdělávání či se můžete obrátit na koordinátorku logopedie v MŠ uč. Mgr. Syrůčkovou

o      Alternativní a augmentativní komunikace (AAK) – nabízíme rodičům 2.10.2013 možnost přednášky krajské koordinátorky pro děti s PAS – „Co je to VOKS?“ (první vhled o výměnném obrázkovém komunikačním systému) a následné nácvičné zaškolení 1.- 2. lekce VOKS s uč. Bc.R.Bašovou a Mgr. B.Syrůčkovou (termín upřesníme)

o    Další informace o AAK můžete získat koordinátorky pro děti s PAS v MŠ u uč. Bc. R. Bašové

o  Informace o dalších akcích MŠ naleznete na hlavní nástěnce ve vestibulu a na webových stránkách – budou vždy aktualizovány

o      Pozvání rodičů na akci „Zahrada MŠ otevřená aneb pojďte si s námi hrát“ ve čtvrtek dne 19.9.2013 –viz. přiložený plakátek. Pokud by maminky napekly nějaké dobroty pro naše hosty a děti z naší MŠ budeme rádi.

6.     Možnosti spolupráce s SPC Rukavička v MŠ či vyšetření k odkladům školní docházky po telefonické dohodě s SPC

7.     Informace o tom, jak probíhá spolupráce s ČČK

8.     Po aktualizaci školního vzdělávacího programu (ŠVP) pro MŠ Slunečnice “Všichni jsme stejní, přesto jsme jiní“ a odsouhlasení ředitelem školy bude k nahlédnutí v šatně dětí, doporučujeme si ho prohlédnout a pročíst.

9.     Schůze OS Slunečnice schválila příspěvek na nový školní rok. Je navýšený z důvodu pokrytí odpolední asistence k dětem. V tomto školním roce se bude hradit částka  850,-Kč pro děti ze třídy Čmeláčci, Kuřátka a Sluníčka. Děti ze třídy Berušky 1500,-Kč za pololetí. Peníze se odesílají na účet „OS speciální školka Slunečnice“ – číslo účtu 6856292001/5500 - vždy do 20. aktuálního měsíce. Při platbě je potřeba uvést jméno a příjmení dítěte do zprávy pro příjemce.

10. Na závěr schůze byla ještě rodiči otevřena otázka stravování dětí ze ZŠ Sever. Tato věc je v řešení od června 2013.

Rodiče si stěžují ve stravování na chuť, vzhled, pestrost stravy a na neumožnění nahlédnutí do stavu konta dítěte v jídelně přes internet. Bude v nejbližší době řešeno s novou vedoucí školní jídelny paní Larisou Jurčenkovou.

V případě, že nedojde k zásadní změně, bude MŠ zvažovat jinou možnost stravování a dopravy jídla.

 

L.Veselá

zástupkyně ředitele školy pro MŠ Slunečnice

dne 12.9.2013