Jdi na obsah Jdi na menu
 


Denní režim v MŠ

17. 4. 2011

 

Režim dne

 

 6:30  – 8:20    ranní hry

  spontánní i motivované herní činnosti, případně

  složitější řízená činnost  (kreslení, malování, vyrábění,

  modelování, stříhání atd.)

  Žádáme rodiče o příchody dětí do třídy do 8:20 hod.

 8:20  – 8:45    ranní kruh

                    orientace v čase (název dne, měsíce, ročního období,

                       počasí...),

                    orientace v číselné řadě, opakování básničky, 

                    písničky..., vyprávění zážitků...   

                   

                        denní cvičení na třídě

                         pohybové chvilky, zdravotní cviky, pohybové hry,

                         relaxační chvilky

 

 8:45  -  9:10    hygiena, svačina

 

 9:10  -  9:30    nabídka výchovně vzdělávací činnosti

                         individuálně  -  podle věku a schopností dětí

                         činnosti rozumové, matematické, jazykové, tělesné,

                         výtvarné, hudební, pracovní...,      

                         logopedická prevence

 

 9:30 - 11:30     hygiena,  převlékání,  pobyt venku

                         (seřazení, reflexní vesty, seznámení s cílem vycházky

                         hry na zahradě, pohybové aktivity...)  

                   

11:30 -  12:00    příprava na oběd, oběd

 

12:00 –14:00    příprava na odpočinek, odpočinek – poslech  

                         pohádek, relaxační hudby

 

14:00 – 14:20   hygiena, svačina

 

14:20 – 15:10   odpolední činnosti dle zájmu dětí, dokončování

                         výrobků, společenské hry, pobyt venku (dle počasí)

                        

 

15:10 – 16:30   odpolední činnosti ve třídě Sluníčka, individuální

                         práce s dětmi

 

 

Denní řád se může individuálně upravovat podle možností a potřeb dětí, počasí či provozních podmínek MŠ.