Jdi na obsah Jdi na menu
 „Každý jsme jiný, přesto jsme stejní.“

motto ŠVP

 

Mateřská škola Slunečnice je součástí školského zařízení Mateřská škola, Speciální základní škola a Praktická škola Hradec Králové.

Mateřská škola Slunečnice je státní škola určená pro děti se všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami, pro děti s poruchami autistického spektra (PAS), případně pro děti s jiným typem postižení.

Děti jsou do zařízení přijímány na základě písemného doporučení školských poradenských zařízení (SPC, PPP), případně pediatrů a jiných odborných lékařů.

Přijímání dětí probíhá nejenom formou zápisu, ale i průběžně během školního roku.

V naší školce máme ještě několik volných míst. Do našeho kolektivu rádi přivítáme děti s PAS, narušenou komunikační schopností, mentálním nebo kombinovaným postižením. Při práci s dětmi využíváme moderní edukační metody pro jejich cílený rozvoj.

 

         Výuka a aktivity školy jsou bezplatné.

 

 

 Nabízíme:

ve školce působí kvalifikovaní speciální pedagogové spolu s pedagogickými asistenty

 

♦ dlouholeté zkušenosti se vzděláváním dětí s PAS a dalším typem postižení

 

♦ samostatné třídy pro děti s PAS

 

♦ individuální přístup a malý kolektiv dětí ve třídě

 

♦ moderní edukační metody přizpůsobené každému dítěti

 

♦ zaměření na sociální učení a co možná nejlepší začlenění do společnosti

 

 

 Další bonusy:     

♦ prvky alternativní a augmentativní komunikace (AAK), VOKS a strukturované učení

 

♦ relaxační místnost HAJÁNKOV s prvky bazální stimulace

 

♦ místnost SNOEZELEN pro relaxační a stimulační terapii v budově školy v Hradecké ul.

 

♦ zážitkové a sociální učení

 

♦ logopedická prevence

 

♦ využívání pomůcek Klokanův kufr a Klokanovy kapsy pro diagnostiku a cílený rozvoj dětí

 

♦ environmentální výchova, zooterapie

 

♦ podpora a rozvoj polytechnických činností v dílně Pata a Mata

 

♦ práce v keramické dílně

 

♦ pěkné prostředí zahrady pro výuku a herní činnosti dětí

 

♦ zahradnické a pěstitelské aktivity v exteriéru MŠ

 

♦ návštěvy kulturních zařízení a akcí, exkurze, výlety, návštěvy solné jeskyně

 

♦ spolupráce s SPC Rukavička v HK, které poskytuje speciálně pedagogickou péči, diagnostiku a poradenství přímo v MŠ

 

♦ pružná a vysoce kvalitní spolupráce s koordinátorem pro děti s PAS v Královéhradeckém kraji

 

O tom, co dalšího najdete v naší MŠ se dočtete v sekci:  Prezentace MŠ

 

 

 

 

Dýňování

13. 10. 2017

Termínový kalendář 2017/18

21. 9. 2017

Schůzka rodičů 12. 9.

21. 9. 2017

tisková zpráva

4. 9. 2017

informace o projektu

4. 9. 2017

Projekt KŠ

4. 9. 2017

Vážení rodiče,

V letošním roce se naše MŠ aktivně zapojila do projektu Klokanovy školky. Cílem tohoto projektu je hlavně propojení mateřských škol a společné sdílení zkušeností v souvislosti s diagnosticko – intervenční problematikou.

MŠ Slunečnice se stala Centrem kolegiální podpory v našem kraji. V průběhu následujícího školního roku budeme pořádat 1x měsíčně setkání – tzv. workshopy (cca 2 hodiny). Témata workshopů jsou již připravena týmem projektu Klokanovy školky v čele s metodičkou  Mgr. Jiřinou Bednářovou. Témata jsou navíc součástí RVP a mohou nám tak i výrazně usnadnit naši práci. Další informace o projektu naleznete v přiložených odkazech nebo na webových stránkách projektu:

https://klokanovyskolky.luzanky.cz/

Kolektiv MŠ

 

 

Slavnostní pasování předškoláků

16. 6. 2017

Facebook MŠ

5. 5. 2017

Vážení rodiče, nově nás můžete sledovat i na facebooku.
Na těchto stránkách pro vás máme připravené nejenom aktuální zprávy a fotky z dění našich tříd, ale i tipy pro volný čas a pracovní aktivity.
Zde je odkaz: https://m.facebook.com/materskaskolkaslunecnice/ .
Těšíme se na vaše komentáře a případná sdílení

Kolektiv MŠ
 

 

Nabídka konzultací pro rodiče

5. 5. 2017

List a žádost pro přijetí dítěte do MŠ - 2017

2. 5. 2017